USA Visa Online from THAILAND - การสมัครวีซ่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาออนไลน์ - ESTA USA

Free
June 5, 2023 Nakhon Ratchasima 87

DescriptionESTA ของสหรัฐอเมริกาเป็นข้อกำหนดบังคับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าและใช้ได้กับบางสัญชาติ ผู้เดินทางที่มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการอนุญาตการเดินทาง (ESTA) สำหรับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว การต่อเครื่อง และธุรกิจ การอนุญาต ESTA มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออก และอนุญาตให้เข้าได้หลายรายการ โดยอยู่ได้สูงสุด 90 วันในแต่ละครั้ง ขั้นตอนการสมัคร ESTA นั้นเรียบง่ายและต้องการข้อมูลส่วนตัวและหนังสือเดินทาง รวมถึงคำถามสองสามข้อเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ ขอแนะนำให้ยื่นขอ ESTA ในเวลาที่ทำการจองการเดินทาง แต่ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เพื่อให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ตรวจสอบล่วงหน้า การสมัคร ESTA ช่วยให้ผู้เดินทางที่มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องใช้วีซ่าแบบดั้งเดิม และไม่ต้องยื่นคำร้องที่สถานทูตหรือสถานกงสุล อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติที่เดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ทำงานหรือเรียน จะต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศที่ตนพำนัก พลเมืองของประเทศต่อไปนี้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสหรัฐฯ ทางออนไลน์ อันดอร์รา ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บรูไน ชิลี โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น , เกาหลี, ใต้, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไต้หวัน, สหราชอาณาจักร  The USA ESTA is a mandatory requirement for visa-exempt visitors and is applicable to certain nationalities. Eligible travelers can register online through the Electronic System for Travel Authorization (ESTA) for trips to the United States for tourism, transit, and business purposes. The ESTA authorization is valid for 2 years from the date of issue and allows multiple entries, with a maximum stay of 90 days each time. The ESTA application process is simple and requires personal and passport information, as well as a few questions related to security and health. It is recommended to apply for ESTA at the time of booking travel, but not less than 72 hours before departure, to allow for pre-screening by the US Department of Homeland Security. Applying for ESTA enables eligible travelers to visit the United States without the need for a traditional visa and avoids the need to apply at an embassy or consulate. However, foreign nationals traveling to the USA for other purposes, such as work or study, must contact a United States Embassy or Consulate in their country of residence. Citizens of the following countries are eligible for US Visa Application Online Andorra, Australia, Austria, Belgium, Brunei, Chile, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, South, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom. 


Address : 35 Charoen Krung 36 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand


Phone : +66 2 390 2281


Email : info@usaestavisaonline.com


Website : https://www.usa-online-visa.com/th/visa/


 


Business Hours : 24/7/365Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest