FOR BULGARIA CITIZENS SAUDI Kingdom of Saudi Arabia Official Visa Online - Saudi Visa

Check with seller
November 20, 2023 Sofia, Bulgaria 99

Description

Онлайн визата за Саудитска Арабия е различен тип виза за ваше удобство. Трябва просто да попълните формуляр онлайн и да качите снимката на лицето си. Освен това този тип електронна виза за Саудитска Арабия е валидна за многократни влизания до 90 дни на посещение. Електронната виза е валидна за една година. Това означава, че можете да влезете повече от веднъж в Саудитска Арабия. Тази електронна виза или eVisa за Саудитска Арабия позволява престой от 90 дни при всяко влизане в страната. Saudi Visa Online е валидна една година от датата на издаване. Хората, които кандидатстват за електронна онлайн виза за Саудитска Арабия, също получават споразумение за задължителна застраховка, което също е свързано с eVisa, което е необходима предпоставка за пътуване до Кралство Саудитска Арабия. Посетителят на Саудитска Арабия може да използва своята Саудитска eVisa, за да влезе в Саудитска Арабия през всяко от нейните морски пристанища, въздушни терминали и някои сухопътни пристанища, с други думи Saudi eVisa Online е валидна за въздушен, воден и сухопътен транспорт. Пътуващата електронна виза ви позволява да участвате в упражнения, свързани с туристическата индустрия, като забавления, празници, срещи с приятели, бизнес срещи, набиране на персонал, покупка, търговия, продажба, закупуване на имот, срещи със семейството и посещения на членове на семейството и Умра. Следните държави имат право да кандидатстват за Saudi Visa Online, Малдиви, Словакия, Украйна, Гърция, Канада, Португалия, Австралия, Казахстан, Ирландия, Литва, Хърватия, Таджикистан, Съединени щати, Корея, Южна, Малта, Панама, Кипър, Исландия, Нова Зеландия, Япония, Черна гора, Сейшели, Испания, Узбекистан, Унгария, Руска федерация, Германия, Словения, Норвегия, Италия, Холандия, Сан Марино, Азербайджан, България, Албания, Малайзия, Сейнт Китс и Невис, Естония, Швейцария, Монако, Обединено кралство, Белгия, Сингапур, Чехия, Финландия, Люксембург, Андора, Латвия, Полша, Бруней, Австрия, Турция, Франция, Грузия, Киргизстан, Швеция, Дания, Румъния, Южна Африка, Лихтенщайн, Тайланд и Мавриций. Saudi Arabia eVisa is a new type of Electronic Visa approval that is the simplest way to gain entry into the Kingdom of Saudi Arabia. eVisa for The Saudi Visa Online is valid for one year from the date of issue. The people who apply for the Saudi Arabia electronic online visa are also given a Compulsory Insurance agreement whic is also connected to the eVisa, which is a necessary prerequisite to make a trip to the Kingdom of Saudi Arabia. The Visitor to Saudi Arabia can utilize their Saudi eVisa to enter Saudi Arabia through any of its seaports, air terminals, and some land ports, in other words the Saudi eVisa Online is valid for Air, Water and Land methods of transport. The traveler eVisa permits you to take part in the travel industry related exercises like amusement, holidays, meeting friends, business meeting, recruitment, purchase, trade, sale, buying property, meeting family and family members visits, and Umrah. The following countries are allowed to apply Saudi Visa Online , Maldives, Slovakia, Ukraine, Greece, Canada, Portugal, Australia, Kazakhstan, Ireland, Lithuania, Croatia, Tajikistan, United States, Korea, South, Malta, Panama, Cyprus, Iceland, New Zealand, Japan, Montenegro, Seychelles, Spain, Uzbekistan, Hungary, Russian Federation, Germany, Slovenia, Norway, Italy, Netherlands, San Marino, Azerbaijan, Bulgaria, Albania, Malaysia, Saint Kitts and Nevis, Estonia, Switzerland, Monaco, United Kingdom, Belgium, Singapore, Czech Republic, Finland, Luxembourg, Andorra, Latvia, Poland, Brunei, Austria, Turkey, France, Georgia, Kyrgyzstan, Sweden, Denmark, Romania, South Africa, Liechtenstein, Thailand, and Mauritius.

Visit for more :          


https://www.saudi-visa.org/bg/visa/                        
Contact us :        


Address : ul. "Filip Makedonski" 10, 4000 Tsentar, Plovdiv, Bulgaria          


Phone : +359 32 275 160           


Email : info@saudiarabiavisaonline.com                     


Website : https://www.saudi-visa.org/bg/visa/                               


 


Business Hours : 24/7/365Share by emailShare on FacebookShare on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest